Long Biên

STT Tên Nhà Thuốc Địa Chỉ
1 NT Số 39 Số 39, Tổ 6 Sài Đồng
2 NT Diễm Quỳnh Tổ 9, Phường Phúc Đồng
3 NT Nam Hương 64, Việt Hưng
4 NT Kim Đồng 16, Tổ 12, Phúc Đồng
5 QT Số 4 Cửu Cao, Văn Giang
6 NT Nguyễn Thị Thùy 98 Bồ Đề
7 NT Tâm Dược 53 Vũ Xuân Thiều
8 NT Nguyễn Lâm 42 Sài Đồng
9 NT Thu Trang 93 Hoàng Như Tiếp
10 NT Minh Quang 271 Thạch Bàn
11 NT Ngọc Mỹ 153 Thạch Bàn
12 NT Thuý Nga 444 Ngô Gia Tự
13 NT Hải Linh 212 Đức Giang
find-store
tvtt