Thái Bình

STT

Tên Nhà Thuốc

Địa Chỉ

1 QT Tân Dược Ngã tư Việt Yên, xã điệp nông, Huyện Hưng Hà
2 QT Tân Dược Hoàng Thị Hà Thôn Khánh Mỹ, xã Phúc Khánh, Huyện Hưng Hà
3 QT Trương Công Lĩnh Kiot Cổng chợ TT Hưng Hà, Huyện Hưng Hà
4 QT Cao Tú Minh Khai, Huyện Hưng Hà
5 QT Bình Nghi Hưng Nhân, Huyện Hưng Hà
6 QT Đỗ Thị Thắm Việt Yên, Huyện Hưng Hà
7 QT Nhân Dân xóm 9, Đông Thọ, TP Thái Bình
8 QT Huy Nhị Cổng BVĐK Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ
9 QT Hương Vy BVĐK Phụ Dực, Huyện Quỳnh Phụ, TB
10 QT Huế Phơn Tiên Hưng, Đông Hưng, TB
11 QT Thúy Ninh Cổng BVĐK Huyện Đông Hưng
find-store
tvtt