Giới thiệu

Chứng nhận Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước

GenK STF là sản phẩm có chứa hoạt chất Fucoidan sulfate hóa cao, phân tử lượng thấp. Sản phẩm là kết quả nghiên cứu từ đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, thuộc chương trình phát triển trọng điểm hóa dược đến năm 2020. Việt Nam có nguồn tài nguyên rong nâu rất phong phú, riêng chi Sargassum đã phát ...