xung_thu_phoi_giai_doan_dau-1

Triệu chứng của ung thư phổi cần biết

07/02/2018

Ung thư phổi là một loại u ác tính có tỷ lệ phát bệnh cao, đồng thời tỷ lệ chết vì bệnh này cũng đang... dần tăng lên. Ung thư phổi giai đoạn đầu thường không gây ra triệu chứng, Read more »