ung-thu-tuyen-giap

Nguyên nhân gây bệnh ung thư tuyến giáp

23/03/2018

Ung thư tuyến giáp là bệnh ung thư về tuyến giáp. Đây được đánh giá là bệnh ung thư tuyến nội tiết thường gặp nhất... hiện nay. Phần lớn, ung thư tuyến giáp là carcinoma biệt hóa và phát triển Read more »