30_247-1

Các phương pháp điều trị ung thư phổi

07/02/2018

Ung thư phổi là bệnh ung thư mắc nhiều nhất tại Việt Nam, và cũng nguy hiểm nhất trong các bệnh ung thư. Tuy nhiên,... nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì sẽ kéo dài thời Read more »