touching19

Chiến đấu một mình chống lại ung thư

26/01/2019

Những từ ngữ chúng ta hay dùng để khuyên bệnh nhân ung thư đều là "Mạnh mẽ lên", "Cố gắng lên", "Đừng mất tinh thần"... mà không biết rằng những điều đó vô tình tạo thêm áp lực và tạo Read more »