Ung thư là việc các tế bào phát triển bất thường, không kiểm soát

Nguyên nhân gây ra bệnh ung thư

20/02/2019

Ung thư là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Bệnh ung thư ảnh hưởng đến mọi người bất kể quốc gia, chủng... tộc hay tôn giáo nào. Read more »